Nasze cele i wizje

  • Kontynuowanie i rozwijanie już istniejących dobrosąsiedzkich stosunków i różnorodnej współpracy między Niemcami i Polakami, przede wszystkim w rejonie przygranicznym powiatu Vorpommern-Greifswald               i województwa zachodniopomorskiego

 

  • Rozwijanie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych we wszystkich dziedzinach życia osobistego i społecznego

 

  • Poznawanie języka i kraju sąsiada

 

  • Korzystanie z doświadczeń sąsiadów

 

  • Organizowanie imprez, które służą specyficznym zainteresowaniom i problemom młodych kobiet, rodzin, a szczególnie dzieciom i młodzieży

 

  • Rozwiązywanie wspólnych problemów kobiet i rodzin w regionach przygranicznych

 

  • Podejmowanie inicjatyw służących równouprawnieniu kobiet i mężczyzn

  

Nasze cele i wizje służą wspieraniu wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

 

W realizacji celów i zamierzeń, w pierwszym rzędzie, stawiamy na własną aktywność i zaangażowanie, popierając jednocześnie działalność innych organizacji o tych samych lub podobnych celach.