Drogi do realizacji celów - wspÓlna aktywność

W marcu 2016 roku Niemiecko-Polskie Forum Kobiet obchodziło 20-lecie swojej działalności. Były to lata bardzo urozmaiconej, zaangażowanej pracy. Wiele kontaktów nawiązanych w pierwszych latach istnienia Forum jest intensywnie podtrzymywanych do dzisiaj. Licznych wspomnień o wycieczkach pełnych przygód, wzruszających spotkaniach oraz ciekawych seminariach i konferencjach nie da się umieścić na jednej stronie internetowej. Dlatego przedstawiamy tutaj tylko część naszej aktywności, która stanowi jednocześnie retrospekcję, a poza tym zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszych przyszłych imprezach

 

Aktualne zdjęcia z naszych imprez znajdą Państwo na stronie facebookowej (dostępnej również bez posiadania własnego konta).


 Organizujemy imprezy edukacyjne, wyprawy i wycieczki mające na celu zapoznanie się z rodzinnym regionem.

 

Bierzemy udział w imprezach kulturalnych, koncertach oraz wystawach polskich i niemieckich artystów, przede wszystkim artystów pochodzących z naszego regionu przygranicznego.

 

Pośredniczymy w nawiązywaniu i rozwoju kontaktów pomiędzy osobami prywatnymi, instytucjami, stowarzyszeniami i grupami samopomocy.

Zapoznajemy się z obyczajami i zwyczajami sąsiadów w celu promowania tolerancji, zrozumienia i wzajemnego szacunku.

 

Ta część strony jest jeszcze w budowie ...