aktualności


16 lutego 2017 r. na spotkaniu w Świnoujściu zarządy obu stowarzyszeń ustaliły plan pracy obowiązujący do sierpnia 2017 r. Proszę zapoznać się z planem pracy tutaj. W niektórych punktach może on jednak jeszcze ulec zmianie.


W dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet w nowym roku. Opracowano projekt planu pracy na cały rok, który zostanie uzgodniony z koleżankami polskimi na najbliższym wspólnym posiedzeniu obu zarządów w lutym br.W dniu 24 listopada 2016 r.  w miejscu spotkań mieszkańców (Bürgertreff) w Ahlbecku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet. Nowy Zarząd składa się z następujących członków:

 

Käthe Falk                  -           Prezes

Ulla Brandl                 -           1. Zastępca Prezesa

Frank Zimmermann    -           2. Zastępca Prezesa

Silvia Brümmer           -           Skarbnik

Christine Zornow        -           Protokolantka

Gisela von Arnim        -           Członek bez funkcji

Gudrun Ramthun        -           Członek bez funkcji

 

Do komisji rewizyjnej zostały wybrane:

         Charlota Guski

                 Sabine Felber 


17 czerwca 2016 roku obchodziliśmy 25 rocznicę podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalna Niemiec - Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.  Art. 12 stanowi, że umawiające się Strony przywiązują duże znaczenie do partnerskiej współpracy między regionami, miastami i innymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności na obszarach przygranicznych. Zarząd Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu Pomerania w Świnoujściu stało na stanowisku, że to wydarzenie należy szczególnie wyróżnić, dlatego zaprosiło do wspólnego podkreślenia przygranicznego współdziałania, które od ponad 20 lat  zbudowało trwałe przyjaźnie, zmieniło mentalność członków Forum, pogłębiło ich wiedzę.

Właśnie w 25 rocznicę podpisania tego Traktatu przypomnięliśmy jego twórców i upamiętniliśmy tę rocznicę zasadzeniem drzewa przyjaźni.


W dniu 21 maja 2016 r. odbyła się impreza jubileuszowa z okazji 20-lecia istnienia Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet.  Na zdjęciu grupowym: członkowie Zarządów Polsko-Niemieckiego i Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet oraz współzałożycielki. 

Więcej zdjęcia na stronie facebookowej.


W dniach 18 i 19 marca 2016 r. w Zempinie odbyło się bardzo ciekawe seminarium na aktualny temat "Europa w szklanej kuli – Jak będziemy żyć?". Zostało one zorganizowane i zrealizowane we współpracy z Fundacją Friedriche Eberta. 


 

27 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, na którym przewodnicząca Teresa Janssen przekazała obowiązki nowej przewodniczącej Anecie Zdybel.